Szukaj

RegulaminRegulamin sklepu Bookinn.pl


§1 Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.bookinn.pl Sklep internetowy, zwanym dalej sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

Operatorem i właścicielem sklepu Bookinn.pl jest Book Inn zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod adresem 78 Oakly Road, B97 4EE Redditch. UTR 6463773013

Adres do korespondencji na terenie Polski oraz dane kontaktowe:
Book Inn
os. 2 Pułku Lotniczego 19/132
31 -868 Kraków


email: hello.bookinn@gmail.com


§2 Dane osobowe i prawa autorskie
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej “Klientem”, a sklepem internetowym zwanym dalej “sklepem”. www.bookinn.pl Wszystkie znaki graficzne, zdjęcia oraz opisy produktów są chronione prawami autorskimi. Sklep nie wyraża zgody na ich kopiowanie bez jego zgody. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).


§3 Zamówienia
Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.bookinn.pl
Warunkiem koniecznym dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza przez klienta poprzez uzupełnienie informacji kontaktowych, podania sposobu płatności oraz adresu dostawy.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
Do realizacji zamówienia klient musi uzupełnić informacje kontaktowe oraz podać adres dostawy.
W przypadku gdy powyższe informacje nie zostaną uzupełnione, a kontakt z klientem nie będzie możliwy, sklep może odstąpić od realizacji zamówienia i umowy sprzedaży.
Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, którego nie uda się potwierdzić lub wzbudzi uzasadnione podejrzenia co do autentyczności. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem bookinn.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
Sklep rozpocznie realizacje zamówienia zależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności:
- Płatność przy użyciu karty płatniczej -  po otrzymaniu komunikatu o pozytywnej autoryzacji transakcji
- Płatność przy użyciu kanału płatności online - po otrzymaniu komunikatu o pozytywnej autoryzacji transakcji
- Płatność na konto przelewem tradycyjnym - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu.
W przypadku nie otrzymania przedpłaty w przeciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.
W przypadku niedostępności lub uszkodzenia towarów przed wysyłką do klienta, sklep wspólnie z klientem podejmie decyzje o dalszej realizacji zamówienia.
O statusie zamówienia klient będzie informowany drogą mailową.
Do momentu wysłania paczki do klienta, klient może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów.


§4 Ceny produktów i płatności
Ceny podane są w polskich złotych.
Ceny produktów podane na stronie nie zawierają kosztów dostawy.


§5 Kody rabatowe i promocje
Kod rabatowy udzielany jest po zapisaniu się do newslettera.
Podczas trwania promocji w sklepie kod rabatowy uzyskany za zapisaniu się do newslettera jest nieaktywny.


§6 Formy płatności
Składając zamówienie klient może wybrać następujące sposoby płatności:

- Płatność przelewem tradycyjnym - wpłata bezpośrednio na polskie konto właścicielki firmy: Monika Gaczoł - nr konta BZWBK: 91 1090 2590 0000 0001 3284 3157


§7 Czas realizacji zamówień
Zamówienia realizowane są w terminie 2-3 dni roboczych od momentu opłacenia zamówienia. Wyjątkiem są produkty, które w opisie zawierają inny termin realizacji.
Termin dostawy zamówienia to czas realizacji + czas dostawy.
Przesyłki na terenie Polski dostarcza firma kurierska wybrana przez klienta z dostępnych w formularzu zamówienia.
Koszt dostawy zależny jest od jej rodzaju.
Klient zostanie poinformowany o cenie wybranego sposobu dostawy PRZED złożeniem zamówienia.
Dla przesyłek kurierskich czas doręczenia wynosi 1-2 dni roboczych.
Dla przesyłek doręczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej czas doręczenia wynosi 2-4 dni.
Dla przesyłek doręczanych do paczkomatów inPost czas doręczenia wynosi 2 dni robocze
Dla przesyłek listowych inPost czas doręczenia wynosi 3-5 dni roboczych


§8 Gwarancje i reklamacje
Wszystkie towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta i dostarczane są z dowodem zakupu.
Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mailem (patrz: zakładka "Kontakt").
Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
W przypadku odkrycia wady w nabytym towarze należy jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu w celu zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej.


§9 Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru
Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez bookinn.pl. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym bookinn.pl nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez bookinn.pl).

W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć bookinn.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do bookinn.pl na adres:

Book Inn Monika Gaczoł
os. 2 Pułku Lotniczego 19/132
31 -868 Kraków
z dopiskiem "zwrot".

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu jest przesyłany także przez bookinne.pl Klientowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, zarówno w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia oraz w formie pisemnej (papierowej) wraz z przesyłką.

Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, bookinn.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail (po wyraźnym zaznaczeniu takiej opcji – patrz: Załącznik nr 1).

Bookinn.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

Bookinn.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Bookinn.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§10 Postanowienia końcowe
Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z Bookinn.pl. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Bookinn.pl oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.

Obecność towarów na stronach Bookinn.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj